Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 44

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10282252
Kích cỡ nhà: 4.331 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10245085
Kích cỡ nhà: 3.264 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10283747
Kích cỡ nhà: 2.481 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.392 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10282963
Kích cỡ nhà: 2.720 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10233891
Kích cỡ nhà: 2.130 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10264240
Kích cỡ nhà: 2.984 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10254689
Kích cỡ nhà: 1.670 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10281011
Kích cỡ nhà: 2.130 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10276331
Kích cỡ nhà: 1.879 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10228122
Kích cỡ nhà: 1.129 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10218754
Kích cỡ nhà: 1.667 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10280519
Kích cỡ nhà: 1.714 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10278280
Kích cỡ nhà: 1.870 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10072924
Kích cỡ nhà: 2.700 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10249220
Kích cỡ nhà: 1.123 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 44


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2021 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only