Millennium Sales & Investments, Inc.

 

Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
berta@millesales.com
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States
LIÊN LẠC VỚI TÔI
Dịch vụ cá nhân!     Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm căn nhà kế tiếp của quý vị!


Kinh nghiệm/các điều kiện
 • Hơn 43 Số năm hành nghề địa ốc!


Chuyên môn về:
 • Các ngôi nhà mới
 • Nơi ở sang trọng
 • Bố trí lại công ty
 • Địa ốc quốc tế
 • Song ngữ
 • Các ngôi nhà địa ốc
 • Tài sản gia cư nhìn ra bờ sông biển
 • Vùng bờ biển
 • Nhà chung cư
 • Tài sản có cỡi ngựa
 • Tịch thu, lấy lại, các tài sản của ngân hàng
 • Tài sản lợi tức nhiều gia đình
 • môi giới của người mua

Ngôn ngữ nói:
 • Anh Ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha

Liên lạc với chúng tôi để có lời khuyên về
 • Mua
 • Bán
 • Vay thế chấp
 • Các trường tại địa phương
 • Thông tin liên quan

Chuyên môn trong các lãnh vực này:
 • Fort Lauderdale,Lauderdale by the Sea, Las Olas, Weston, Plantation, Parkland, Coral Springs, Pompano Beach, Wellington, Sunrise, Boca Raton,

Agent Only