Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODHAVEN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 1.890 foot vuông (176 m2), Số MLS: 3474972
Liệt kê theo: Welhome Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3534060
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.960 foot vuông (182 m2), Số MLS: 3528007
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.025 foot vuông (281 m2), Số MLS: 3491029
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.792 foot vuông (166 m2), Số MLS: 3508468
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3533604
Liệt kê theo: Century 21 Professional Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.120 foot vuông (197 m2), Số MLS: 3524065
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.337 foot vuông (403 m2), Số MLS: 3528527
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.953 foot vuông (274 m2), Số MLS: 3465725
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.103 foot vuông (288 m2), Số MLS: 3532996
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3469493
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.817 foot vuông (169 m2), Số MLS: 3534430
Liệt kê theo: Inter Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.485 foot vuông (417 m2), Số MLS: 3469139
Liệt kê theo: Exit Realty Limitless
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3503230
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3524806
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68