Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODHAVEN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 88
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3371870
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.008 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3397929
Liệt kê theo: NYC Homes Realty Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.925 foot vuông (179 m2), Số MLS: 3394156
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.049 foot vuông (190 m2), Số MLS: 3394153
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.955 foot vuông (275 m2), Số MLS: 3401182
Liệt kê theo: NYC Homes Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.218 foot vuông (206 m2), Số MLS: 3405936
Liệt kê theo: RE/MAX 2000
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.361 foot vuông (498 m2), Số MLS: 3384541
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3388265
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.037 foot vuông (375 m2), Số MLS: 3410384
Liệt kê theo: Prestige Homes NY Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.700 foot vuông (437 m2), Số MLS: 3405555
Liệt kê theo: Tayeb Group Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3393859
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3383266
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3350281
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.860 foot vuông (173 m2), Số MLS: 3411740
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.010 foot vuông (187 m2), Số MLS: 3401500
Liệt kê theo: Keystone Realty USA Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 88