Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODHAVEN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3310122
Liệt kê theo: Selective Properties Rl Est
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 3270120
Liệt kê theo: A J Realty of Queens Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.017 foot vuông (373 m2), Số MLS: 3299373
Liệt kê theo: Uniglobal Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.930 foot vuông (179 m2), Số MLS: 3334207
Liệt kê theo: Do Right Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.037 foot vuông (375 m2), Số MLS: 3334039
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3330608
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.523 foot vuông (141 m2), Số MLS: 3287904
Liệt kê theo: Kingsland Properties
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.200 foot vuông (297 m2), Số MLS: 3318496
Liệt kê theo: Monticello Real Estate Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.302 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3294856
Liệt kê theo: Monticello Real Estate Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.033 foot vuông (375 m2), Số MLS: 3308037
Liệt kê theo: Monticello Real Estate Group
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3322425
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.033 foot vuông (189 m2), Số MLS: 3307042
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.037 foot vuông (375 m2), Số MLS: 3331856
Liệt kê theo: Monticello Real Estate Group
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3321325
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3300290
Liệt kê theo: Trademarko Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100