Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODHAVEN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 97
Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2)Số MLS: 3423327
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3371870
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.910 foot vuông (735 m2), Số MLS: 3424356
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.955 foot vuông (275 m2), Số MLS: 3401182
Liệt kê theo: NYC Homes Realty Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3330608
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.218 foot vuông (206 m2), Số MLS: 3405936
Liệt kê theo: RE/MAX 2000
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3388265
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3435078
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.033 foot vuông (375 m2), Số MLS: 3427463
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3436827
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3429510
Liệt kê theo: ERealty Advisors Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3437032
Liệt kê theo: Keystone Realty USA Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.523 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3418885
Liệt kê theo: Weichert Realtors Langer Homes
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.900 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3423863
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.537 foot vuông (329 m2), Số MLS: 3427605
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 97