Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODHAVEN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3310122
Liệt kê theo: Selective Properties Rl Est
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 3270120
Liệt kê theo: A J Realty of Queens Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.377 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3243724
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.523 foot vuông (141 m2), Số MLS: 3287904
Liệt kê theo: Kingsland Properties
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.033 foot vuông (189 m2), Số MLS: 3307042
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.017 foot vuông (373 m2), Số MLS: 3299373
Liệt kê theo: Uniglobal Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.033 foot vuông (375 m2), Số MLS: 3308037
Liệt kê theo: Monticello Real Estate Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.302 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3294856
Liệt kê theo: Monticello Real Estate Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.300 foot vuông (399 m2), Số MLS: 3301391
Liệt kê theo: Exit Realty Central
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3300290
Liệt kê theo: Trademarko Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.749 foot vuông (441 m2), Số MLS: 3279630
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3284328
Liệt kê theo: Barillas Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.879 foot vuông (175 m2), Số MLS: 3240595
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 2.233 foot vuông (207 m2), Số MLS: 3302934
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3245304
Liệt kê theo: Monticello Real Estate Group
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113