Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHITESTONE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 106
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.750 foot vuông (534 m2), Số MLS: 3396745
Liệt kê theo: NY Space Finders Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 3382499
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3296522
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3374606
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3382567
Liệt kê theo: Keller Williams Rty Gold Coast
Kích cỡ lô đất: 6.875 foot vuông (639 m2)Số MLS: 3345903
Liệt kê theo: Eagle Realty Group New York
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3383013
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3394507
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.500 foot vuông (790 m2), Số MLS: 3395638
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3398635
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3365112
Liệt kê theo: Weichert Realtors TMT Group
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3394296
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3373174
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3394276
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3386751
Liệt kê theo: Bouklis Group Marketing Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 106