Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHITESTONE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 110
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.228 foot vuông (393 m2), Số MLS: 3289583
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 9.760 foot vuông (907 m2), Số MLS: 3283894
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3296522
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.118 foot vuông (475 m2), Số MLS: 3285819
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 3280319
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 5.250 foot vuông (488 m2), Số MLS: 3286312
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.657 foot vuông (526 m2), Số MLS: 3277401
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3302221
Liệt kê theo: United Realty Associates
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 5.283 foot vuông (491 m2), Số MLS: 3240019
Liệt kê theo: 1 Home Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3296023
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3271988
Liệt kê theo: Promise Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3268238
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3284633
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.140 foot vuông (385 m2), Số MLS: 3292723
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3289006
Liệt kê theo: NY Space Finders Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 110