Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHITESTONE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 3476165
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 7.900 foot vuông (734 m2), Số MLS: 3458630
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3296522
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8.855 foot vuông (823 m2), Số MLS: 3474241
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông (585 m2), Số MLS: 3481544
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 7.975 foot vuông (741 m2), Số MLS: 3479502
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.200 foot vuông (576 m2), Số MLS: 3474952
Liệt kê theo: United Realty Associates
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3476653
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.750 foot vuông (534 m2), Số MLS: 3481704
Liệt kê theo: United Realty Associates
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.114 foot vuông (661 m2), Số MLS: 3467739
Liệt kê theo: Jamie Realty Group
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3478359
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3481347
Liệt kê theo: Excellent Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3475050
Liệt kê theo: P R O Links Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3473865
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.421 foot vuông (597 m2), Số MLS: 3453038
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102