Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHITESTONE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 91
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 3382499
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3296522
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Kích cỡ lô đất: 4.272 foot vuông (397 m2)Số MLS: 3440284
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.200 foot vuông (576 m2), Số MLS: 3407567
Liệt kê theo: United Real Estate Fortune
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.200 foot vuông (576 m2), Số MLS: 3430739
Liệt kê theo: United Realty Associates
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.833 foot vuông (449 m2), Số MLS: 3438113
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.284 foot vuông (491 m2), Số MLS: 3431190
Liệt kê theo: 1 Home Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3436196
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.639 foot vuông (524 m2), Số MLS: 3432336
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.617 foot vuông (429 m2), Số MLS: 3449282
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.363 foot vuông (498 m2), Số MLS: 3440059
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3426996
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3446447
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông (441 m2), Số MLS: 3430204
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông (441 m2), Số MLS: 3441179
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 91