Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHITESTONE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 97
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3296522
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Kích cỡ lô đất: 6.875 foot vuông (639 m2)Số MLS: 3345903
Liệt kê theo: Eagle Realty Group New York
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3307342
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.350 foot vuông (683 m2), Số MLS: 3350435
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.953 foot vuông (646 m2), Số MLS: 3324616
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3351371
Liệt kê theo: Cana Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.520 foot vuông (513 m2), Số MLS: 3341148
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.750 foot vuông (348 m2), Số MLS: 3343025
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.750 foot vuông (348 m2), Số MLS: 3343028
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3271988
Liệt kê theo: Promise Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3350822
Liệt kê theo: United Realty Associates
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.200 foot vuông (297 m2), Số MLS: 3353725
Liệt kê theo: Go Go International Realty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 3280319
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông (381 m2), Số MLS: 3336602
Liệt kê theo: New York Residential R E
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3273096
Liệt kê theo: Weichert Realtors TMT Group
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 97