Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHITESTONE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 118
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 3382499
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3402437
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3296522
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3404724
Liệt kê theo: Verdeschi & Walsh Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.750 foot vuông (534 m2), Số MLS: 3396745
Liệt kê theo: NY Space Finders Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.200 foot vuông (576 m2), Số MLS: 3407567
Liệt kê theo: United Real Estate Fortune
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3429445
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.200 foot vuông (576 m2), Số MLS: 3430739
Liệt kê theo: United Realty Associates
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.617 foot vuông (429 m2), Số MLS: 3429423
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.742 foot vuông (441 m2), Số MLS: 3410435
Liệt kê theo: NY Space Finders Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.421 foot vuông (597 m2), Số MLS: 3432012
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.284 foot vuông (491 m2), Số MLS: 3431190
Liệt kê theo: 1 Home Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3394276
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.500 foot vuông (790 m2), Số MLS: 3395638
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.639 foot vuông (524 m2), Số MLS: 3432336
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 118