Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHITESTONE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 88
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3515124
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3517072
Liệt kê theo: Realty One Group Dynasty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Số MLS: 6285733
Liệt kê theo: Keller Williams NYC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 7.975 foot vuông (741 m2), Số MLS: 3531145
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3492804
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3481347
Liệt kê theo: Excellent Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.161 foot vuông (572 m2), Số MLS: 3526162
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3524452
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3476653
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3514207
Liệt kê theo: P R O Links Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 7.992 foot vuông (742 m2), Số MLS: 3533004
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.420 foot vuông (318 m2), Số MLS: 3519675
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.537 foot vuông (607 m2), Số MLS: 3533451
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3514029
Liệt kê theo: Long Island Dream Homes Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3521575
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 88