Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHITESTONE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 104
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3156398
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.021 foot vuông (466 m2), Số MLS: 3225811
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.303 foot vuông (586 m2), Số MLS: 3202571
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.900 foot vuông (548 m2), Số MLS: 3226179
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.483 foot vuông (602 m2), Số MLS: 3217456
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3228821
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.900 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3226192
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3120414
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3201025
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.450 foot vuông (599 m2), Số MLS: 3236049
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3120402
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 8.379 foot vuông (778 m2), Số MLS: 3224839
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3215458
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.518 foot vuông (420 m2), Số MLS: 3192229
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3158976
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 104