Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHEATLEY HEIGHTS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 19
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3419386
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3411585
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3417854
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.050 foot vuông (469 m2), Số MLS: 3403240
Liệt kê theo: Signature Homes Ltd
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3406680
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 3402064
Liệt kê theo: Century 21 Parisi Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3407669
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông (641 m2), Số MLS: 3415962
Liệt kê theo: Island Advantage Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3384044
Liệt kê theo: Century 21 Parisi Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3421199
Liệt kê theo: Realty Direct NY INC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3418592
Liệt kê theo: Century 21 Parisi Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 9.993 foot vuông (928 m2), Số MLS: 3414558
Liệt kê theo: Prince & Associates Realty Grp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3413215
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3420533
Liệt kê theo: Keller Williams Points North
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3421791
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 19