Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WESTHAMPTON BCH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 38
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,94 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 3351701
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3366807
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 10,5 dặm Anh (4,25 hecta), Số MLS: 3206816
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 1,53 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 3353795
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,53 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 3336936
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens W Hampton
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 3327347
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 3290930
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3337576
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3315396
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3291405
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 3356194
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,06 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 3358420
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3302522
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3302543
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3359315
Liệt kê theo: Corcoran
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 38