Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
RONKONKOMA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 52
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3299426
Liệt kê theo: Real Estate Powerhouse
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3246125
Liệt kê theo: Bridges Realty Holding Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3303397
Liệt kê theo: Bridges Realty Holding Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3287108
Liệt kê theo: Mr Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.663 foot vuông (526 m2), Số MLS: 3296169
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3300287
Liệt kê theo: Coldwell Banker Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1,32 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 3288531
Liệt kê theo: RE/MAX Integrity Leaders
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3302577
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 3283838
Liệt kê theo: RE/MAX Best
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 3294288
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3290534
Liệt kê theo: RE/MAX Best
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3303558
Liệt kê theo: Landmark Realty of L I Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3303185
Liệt kê theo: Keller Williams Points North
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3303721
Liệt kê theo: Northshore Properties Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3300146
Liệt kê theo: Exit Realty Everyday
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 52