Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
RIDGEWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76
Phòng ngủ: 30, Phòng vệ sinh: 15, Phòng vệ sinh không tắm: 15, Kích cỡ lô đất: 7.360 foot vuông (684 m2), Số MLS: 3250056
Liệt kê theo: Laterra Real Estate
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3294625
Liệt kê theo: Trademarko Realty Inc
Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3288018
Liệt kê theo: Selective Properties Rl Est
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.992 foot vuông (185 m2), Số MLS: 3256714
Liệt kê theo: Lavilla Homes Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.100 foot vuông (660 m2), Số MLS: 3298884
Liệt kê theo: Trademarko Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3205462
Liệt kê theo: Trademarko Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3247483
Liệt kê theo: PH Home LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.640 foot vuông (152 m2), Số MLS: 3272484
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.831 foot vuông (449 m2), Số MLS: 3204331
Liệt kê theo: Trademarko Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3305017
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.377 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3285242
Liệt kê theo: Prime America Real Estate Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.021 foot vuông (94,85 m2), Số MLS: 3266050
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3278081
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Kích cỡ lô đất: 2.925 foot vuông (272 m2)Số MLS: 3234281
Liệt kê theo: Crifasi Real Estate Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3294577
Liệt kê theo: Lucky Real Estate LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76