Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
RICHMOND HILL, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 124
Phòng ngủ: 17, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.675 foot vuông (527 m2), Số MLS: 3306432
Liệt kê theo: Elite Realty of USA Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.816 foot vuông (447 m2), Số MLS: 3355152
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3358000
Liệt kê theo: Akcess24Homes Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1.869 foot vuông (174 m2), Số MLS: 3318872
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1.733 foot vuông (161 m2), Số MLS: 3318866
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.042 foot vuông (468 m2), Số MLS: 3344751
Liệt kê theo: Barillas Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.105 foot vuông (567 m2), Số MLS: 3339320
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3352461
Liệt kê theo: Elite Realty of USA Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.440 foot vuông (784 m2), Số MLS: 3349657
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 3.756 foot vuông (349 m2), Số MLS: 3276134
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.433 foot vuông (226 m2), Số MLS: 3346922
Liệt kê theo: Fourth Avenue Real Estate Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3350442
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3279200
Liệt kê theo: Homes of NY Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.728 foot vuông (346 m2), Số MLS: 3346824
Liệt kê theo: Exit Realty Central
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3327862
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 124