Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
RICHMOND HILL, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 112
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3214141
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3203055
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3202643
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3101764
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 3.756 foot vuông (349 m2), Số MLS: 3276134
Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2)Số MLS: 3181803
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3268906
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.687 foot vuông (435 m2), Số MLS: 3280112
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3279200
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1.860 foot vuông (173 m2), Số MLS: 3284836
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.713 foot vuông (345 m2), Số MLS: 3286842
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3272358
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.470 foot vuông (229 m2), Số MLS: 3278559
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.680 foot vuông (342 m2), Số MLS: 3250053
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.885 foot vuông (268 m2), Số MLS: 3275895
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 112