Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
RICHMOND HILL, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 103
Kích cỡ lô đất: 4.600 foot vuông (427 m2)Số MLS: 3434801
Liệt kê theo: Nirvana Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.583 foot vuông (240 m2), Số MLS: 3436280
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.869 foot vuông (174 m2), Số MLS: 3434592
Liệt kê theo: Elite Realty of USA Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.779 foot vuông (165 m2), Số MLS: 3448636
Liệt kê theo: Valley National Homes Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.088 foot vuông (287 m2), Số MLS: 3442224
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.046 foot vuông (469 m2), Số MLS: 3466053
Liệt kê theo: First Class Realty Enterprises
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3446020
Liệt kê theo: 99 Acres Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.042 foot vuông (468 m2), Số MLS: 3433810
Liệt kê theo: Gadura Real Estate LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3427016
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.724 foot vuông (160 m2), Số MLS: 3456909
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3427460
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.742 foot vuông (348 m2), Số MLS: 3463519
Liệt kê theo: Metro Net Realty LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.760 foot vuông (349 m2), Số MLS: 3443535
Liệt kê theo: Oxford Property Group USA
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.263 foot vuông (303 m2), Số MLS: 3449361
Liệt kê theo: Gadura Real Estate LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3441097
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 103