Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
RICHMOND HILL, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 87
Kích cỡ lô đất: 7.300 foot vuông (678 m2)Số MLS: 3529847
Liệt kê theo: AA Realty First Inc
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông (441 m2), Số MLS: 3529341
Liệt kê theo: One Realty Global Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3498859
Liệt kê theo: Block & Lot Real Estate SVC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.255 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3510226
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3532093
Liệt kê theo: Exit Realty Team
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.729 foot vuông (254 m2), Số MLS: 3519412
Liệt kê theo: 99 Acres Realty LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1.938 foot vuông (180 m2), Số MLS: 3531985
Liệt kê theo: NY Superior Realty
Kích cỡ lô đất: 2.258 foot vuông (210 m2)Số MLS: 3532575
Liệt kê theo: RE/MAX City Square
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.540 foot vuông (422 m2), Số MLS: 3525687
Liệt kê theo: Omni Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3427016
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3531163
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.503 foot vuông (233 m2), Số MLS: 3530453
Liệt kê theo: Bold Realty Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 6274317
Liệt kê theo: RE/MAX Top
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3505856
Liệt kê theo: RealMart Realty LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.521 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3495003
Liệt kê theo: Cruz Network Cruse Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 87