Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OZONE PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 166
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta)Số MLS: 3314647
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta)Số MLS: 3177945
Liệt kê theo: RE/MAX City Square
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3324564
Liệt kê theo: Action Sibadan Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3326312
Liệt kê theo: Elite Realty of USA Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3326333
Liệt kê theo: Elite Realty of USA Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3321843
Liệt kê theo: Wally Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3336913
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3322170
Liệt kê theo: Elite Realty of USA Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 943 foot vuông (87,6 m2), Số MLS: 3312486
Liệt kê theo: Action Sibadan Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3342193
Liệt kê theo: Realty Masters Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.876 foot vuông (174 m2), Số MLS: 3315610
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.542 foot vuông (422 m2), Số MLS: 3311338
Liệt kê theo: Own A Home Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.502 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3321773
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.502 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3321749
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.450 foot vuông (321 m2), Số MLS: 3331991
Liệt kê theo: EXP Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 166