Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OZONE PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 130
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta)Số MLS: 3177945
Liệt kê theo: RE/MAX City Square
Kích cỡ lô đất: 1.567 foot vuông (146 m2)Số MLS: 3302687
Liệt kê theo: Karl Mohan Realty Group Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.896 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3286851
Liệt kê theo: Exit Realty Central
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.700 foot vuông (344 m2), Số MLS: 3309554
Liệt kê theo: RE/MAX 2000
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3305734
Liệt kê theo: Century 21 Professional Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3274312
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.024 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3293696
Liệt kê theo: Cruz Network Cruse Realty
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3295342
Liệt kê theo: First Class Realty Enterprises
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3305208
Liệt kê theo: Century 21 Professional Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3282861
Liệt kê theo: TMT Realty NY Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.558 foot vuông (238 m2), Số MLS: 3237966
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3300818
Liệt kê theo: Vision Homes Real Estate LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.292 foot vuông (306 m2), Số MLS: 3295332
Liệt kê theo: First Class Realty Enterprises
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.060 foot vuông (191 m2), Số MLS: 3286450
Liệt kê theo: Tri State Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3240315
Liệt kê theo: Goldfield Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 130