Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OZONE PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 160
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3383870
Liệt kê theo: Omega Realty of Greenpoint LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.130 foot vuông (198 m2), Số MLS: 3382064
Liệt kê theo: Homes of NY Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.640 foot vuông (524 m2), Số MLS: 3380500
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3324564
Liệt kê theo: Action Sibadan Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.449 foot vuông (785 m2), Số MLS: 3395567
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3398702
Liệt kê theo: Elite Realty of USA Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.827 foot vuông (356 m2), Số MLS: 3396902
Liệt kê theo: Sky Port Homes LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.093 foot vuông (845 m2), Số MLS: 3382221
Liệt kê theo: Century 21 Milestone Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.654 foot vuông (339 m2), Số MLS: 3392950
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3387863
Liệt kê theo: Century 21 Professional Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.130 foot vuông (198 m2), Số MLS: 3377303
Liệt kê theo: Century 21 Professional Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.243 foot vuông (580 m2), Số MLS: 3375697
Liệt kê theo: First Class Realty Enterprises
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.521 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3384098
Liệt kê theo: Vision Homes Real Estate LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8.285 foot vuông (770 m2), Số MLS: 3384806
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 160