Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OZONE PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 149
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta)Số MLS: 3314647
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.130 foot vuông (198 m2), Số MLS: 3382064
Liệt kê theo: Homes of NY Realty Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3430319
Liệt kê theo: Community Home Sales Inc
Kích cỡ lô đất: 1.778 foot vuông (165 m2)Số MLS: 3448871
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3429286
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.788 foot vuông (259 m2), Số MLS: 3405791
Liệt kê theo: Forward NY Real Estate Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 7.653 foot vuông (711 m2), Số MLS: 3431197
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.493 foot vuông (603 m2), Số MLS: 3429092
Liệt kê theo: LJ Realty Team Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.640 foot vuông (524 m2), Số MLS: 3380500
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.896 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3431192
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3384631
Liệt kê theo: LJ Realty Team Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.120 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3438199
Liệt kê theo: Star Realty International LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3443155
Liệt kê theo: Capri Jet Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.243 foot vuông (580 m2), Số MLS: 3375697
Liệt kê theo: First Class Realty Enterprises
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3428781
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 149