Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OZONE PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 123
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta)Số MLS: 3457996
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3461219
Liệt kê theo: Coldwell Banker Napolitano Rlt
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3458622
Liệt kê theo: NY Superior Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3462186
Liệt kê theo: Park Assets Real Estate Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.177 foot vuông (388 m2), Số MLS: 3479652
Liệt kê theo: Ronald Greene
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3474298
Liệt kê theo: Neighborhood Elite Homes LLC
Kích cỡ lô đất: 1.778 foot vuông (165 m2)Số MLS: 3448871
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3458734
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.080 foot vuông (286 m2), Số MLS: 3471981
Liệt kê theo: World Prop Intl Sea to Sky
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3470689
Liệt kê theo: Neighborhood Elite Homes LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.521 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3475177
Liệt kê theo: Better Homes & Estates Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3477542
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.032 foot vuông (282 m2), Số MLS: 3460398
Liệt kê theo: Prestige Homes NY Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông (641 m2), Số MLS: 3480126
Liệt kê theo: Realty World Famus Brok Ent
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2)Số MLS: 3457824
Liệt kê theo: Elite Realty of USA Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 123