Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OZONE PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 158
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3383870
Liệt kê theo: Omega Realty of Greenpoint LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.130 foot vuông (198 m2), Số MLS: 3382064
Liệt kê theo: Homes of NY Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3409662
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.493 foot vuông (603 m2), Số MLS: 3429092
Liệt kê theo: LJ Realty Team Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3324564
Liệt kê theo: Action Sibadan Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.980 foot vuông (184 m2), Số MLS: 3431081
Liệt kê theo: Valley National Homes Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3430319
Liệt kê theo: Community Home Sales Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3407394
Liệt kê theo: Armas Group NYC Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3429286
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.788 foot vuông (259 m2), Số MLS: 3405791
Liệt kê theo: Forward NY Real Estate Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 7.653 foot vuông (711 m2), Số MLS: 3431197
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.640 foot vuông (524 m2), Số MLS: 3380500
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3415119
Liệt kê theo: Park Assets Real Estate Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.896 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3431192
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3432479
Liệt kê theo: Action Sibadan Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 158