Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OUT OF AREA TOWN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 62
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.460 foot vuông (879 m2), Số MLS: 3437546
Liệt kê theo: Abion LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 3482300
Liệt kê theo: Real Estate Concept Group Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 970 foot vuông (90,11 m2), Số MLS: 3453223
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3430339
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 3465883
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,75 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 3479588
Liệt kê theo: P Lydon Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.412 foot vuông (596 m2), Số MLS: 3442232
Liệt kê theo: Abion LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4,41 dặm Anh (1,78 hecta), Số MLS: 3480502
Liệt kê theo: GYGA Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 3415353
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3443366
Liệt kê theo: Key Central Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3443346
Liệt kê theo: Key Central Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3443327
Liệt kê theo: Key Central Realty Inc
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 3472294
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3434500
Liệt kê theo: EXP Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 62