Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OUT OF AREA TOWN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 78
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1.787 foot vuông (166 m2), Số MLS: 3274072
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.674 foot vuông (156 m2), Số MLS: 3300875
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3279949
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.898 foot vuông (269 m2), Số MLS: 3303543
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3288258
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta)Số MLS: 3219112
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3279994
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4,71 dặm Anh (1,91 hecta), Số MLS: 3301411
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3196366
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3279293
Liệt kê theo: Christine C Seo Giant Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.600 foot vuông (520 m2), Số MLS: 3251975
Liệt kê theo: Movil Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 3304754
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 3010414
Liệt kê theo: Island Advantage Realty LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3184578
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3184576
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 78