Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OUT OF AREA TOWN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.674 foot vuông (156 m2), Số MLS: 3300875
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,04 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 3336017
Liệt kê theo: City Advance Realty Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3342989
Liệt kê theo: All Island Estates Realty Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 4.655 foot vuông (432 m2), Số MLS: 3343327
Liệt kê theo: Donna Demkowicz R E Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3356834
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3353251
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.632 foot vuông (152 m2), Số MLS: 3355095
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.700 foot vuông (437 m2), Số MLS: 3324245
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 14, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 3325924
Liệt kê theo: New York Realty Minimax Inc
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 3363757
Liệt kê theo: ListWithFreedom.Com
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3349805
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 3010414
Liệt kê theo: Island Advantage Realty LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.667 foot vuông (155 m2), Số MLS: 3354960
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3357872
Liệt kê theo: A D I Properties Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3334622
Liệt kê theo: New Ocean Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76