Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OUT OF AREA TOWN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 69
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 178 dặm Anh (72,03 hecta), Số MLS: 3506067
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 125 dặm Anh (50,59 hecta), Số MLS: 3541057
Liệt kê theo: EXP Realty
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta)Số MLS: 3495840
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 9.306 foot vuông (865 m2), Số MLS: 3538809
Liệt kê theo: Hometown Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 6281370
Liệt kê theo: Regency Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4,56 dặm Anh (1,85 hecta), Số MLS: 6300836
Liệt kê theo: Houlihan Lawrence Inc.
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6300838
Liệt kê theo: Lakewood Realty Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6291608
Liệt kê theo: Lakewood Realty Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3535787
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.600 foot vuông (427 m2), Số MLS: 3511411
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 15, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 6299692
Liệt kê theo: Century 21 Realty Center
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3430339
Liệt kê theo: EXP Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 69