Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OUT OF AREA TOWN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 60
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1.787 foot vuông (166 m2), Số MLS: 3274072
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3279949
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta)Số MLS: 3219112
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3279994
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3279293
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.540 foot vuông (793 m2), Số MLS: 3247205
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.600 foot vuông (520 m2), Số MLS: 3251975
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 243 foot vuông (22,57 m2), Số MLS: 3268971
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.365 foot vuông (220 m2), Số MLS: 3278097
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 60