Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OUT OF AREA TOWN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 114
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta)Số MLS: 3219112
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3196097
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.600 foot vuông (520 m2), Số MLS: 3251975
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.540 foot vuông (793 m2), Số MLS: 3247205
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 9.343 foot vuông (868 m2), Số MLS: 3191826
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.639 foot vuông (431 m2), Số MLS: 3197664
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 114