Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ORIENT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 19
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3401458
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3397076
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3389190
Liệt kê theo: Century 21 Albertson Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 3318924
Liệt kê theo: Town And Country Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3419623
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3417061
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3412484
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3386853
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3379415
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,65 dặm Anh (0,67 hecta), Số MLS: 3391094
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,75 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 3380880
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3391893
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 3365133
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1,27 dặm Anh (0,51 hecta), Số MLS: 3419644
Liệt kê theo: East End Luxury Ltd
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,91 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 3391720
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 19