Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OLD FIELD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 3384525
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2,65 dặm Anh (1,07 hecta), Số MLS: 3351291
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3391019
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3390970
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 3398366
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 3395472
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3369007
Liệt kê theo: RE/MAX Signature Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,91 dặm Anh (1,18 hecta), Số MLS: 3388472
Liệt kê theo: Northshore Properties Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3401063
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 3379131
Liệt kê theo: Hickey & Smith REALTORS
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,15 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: 3131193
Liệt kê theo: Hickey & Smith REALTORS
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1