Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
NORTH WOODMERE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.313 foot vuông (679 m2), Số MLS: 3478254
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.400 foot vuông (687 m2), Số MLS: 3477673
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3476646
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.930 foot vuông (644 m2), Số MLS: 3481733
Liệt kê theo: Five Towns Miller Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3479481
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.760 foot vuông (814 m2), Số MLS: 3467065
Liệt kê theo: Lori & Associates LI Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.630 foot vuông (616 m2), Số MLS: 3460454
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3450236
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.190 foot vuông (761 m2), Số MLS: 3481709
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3468611
Liệt kê theo: Lori & Associates LI Realty
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1