Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
NEW HYDE PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 112
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.042 foot vuông (561 m2), Số MLS: 3323627
Liệt kê theo: NY Space Finders Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3330656
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3262671
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3333319
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2)Số MLS: 3291916
Liệt kê theo: New York REALTORS Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.600 foot vuông (706 m2), Số MLS: 3319058
Liệt kê theo: Ocean Rock Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.900 foot vuông (548 m2), Số MLS: 3316911
Liệt kê theo: United Prestige
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3317184
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3288025
Liệt kê theo: Daniel Gale Associates Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.973 foot vuông (555 m2), Số MLS: 3342636
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3329060
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3339967
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3334956
Liệt kê theo: Crifasi Real Estate Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.272 foot vuông (583 m2), Số MLS: 3345803
Liệt kê theo: Prime Estates Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.060 foot vuông (563 m2), Số MLS: 3341326
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 112