Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
NEW HYDE PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 77
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3270504
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3270738
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3245294
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3262671
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.454 foot vuông (507 m2), Số MLS: 3240343
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3250690
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.250 foot vuông (488 m2), Số MLS: 3209224
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3276059
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 3272520
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.100 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3278703
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3276306
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3275393
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3253594
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3272470
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 77