Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MIDDLE VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 73
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta)Số MLS: 3189392
Liệt kê theo: Keystone Realty USA Corp
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3373870
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3396432
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Số MLS: 3394793
Liệt kê theo: World Prop Intl Sea to Sky
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.150 foot vuông (200 m2), Số MLS: 3372461
Liệt kê theo: Selective Properties Rl Est
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.104 foot vuông (381 m2), Số MLS: 3374804
Liệt kê theo: Thomas V Pillari
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.680 foot vuông (528 m2), Số MLS: 3402077
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3395901
Liệt kê theo: Crifasi Real Estate Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.328 foot vuông (216 m2), Số MLS: 3399383
Liệt kê theo: Coldwell Banker Phillips
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3397140
Liệt kê theo: Crifasi Real Estate Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3390560
Liệt kê theo: Luxian International Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.471 foot vuông (230 m2), Số MLS: 3365259
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.125 foot vuông (197 m2), Số MLS: 3402065
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.010 foot vuông (373 m2), Số MLS: 3390093
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.750 foot vuông (348 m2), Số MLS: 3372395
Liệt kê theo: Island Group Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 73