Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MASSAPEQUA PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 33
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 8.580 foot vuông (797 m2), Số MLS: 3553071
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3553147
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3545595
Liệt kê theo: Blue Island Homes NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3544403
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3556349
Liệt kê theo: Continental Real Estate Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3554319
Liệt kê theo: Exit Realty Achieve
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3564193
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3557015
Liệt kê theo: Blue Island Homes NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.773 foot vuông (815 m2), Số MLS: 3556562
Liệt kê theo: Call Murf Real Estate Co Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.160 foot vuông (758 m2), Số MLS: 3562185
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3554785
Liệt kê theo: Century 21 AA Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3567020
Liệt kê theo: F2 Firm Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3546714
Liệt kê theo: Herrick Real Estate LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3555586
Liệt kê theo: Anthony Napolitano Homes
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3564405
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 33