Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MASPETH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 81
Kích cỡ lô đất: 5.940 foot vuông (552 m2)Số MLS: 3301015
Liệt kê theo: SunCity Prop Inc
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3296355
Liệt kê theo: Daniel Gale Assoc Inc of E Nor
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1.300 foot vuông (121 m2), Số MLS: 3307057
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3250263
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3283290
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.573 foot vuông (239 m2), Số MLS: 3310240
Liệt kê theo: K & P Realty Services Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3279728
Liệt kê theo: RE/MAX City Square
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3262039
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3279726
Liệt kê theo: RE/MAX City Square
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3287795
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.024 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3283318
Liệt kê theo: Exit Realty Team
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.875 foot vuông (267 m2), Số MLS: 3191827
Liệt kê theo: Campione Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3274048
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.575 foot vuông (239 m2), Số MLS: 3308102
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.175 foot vuông (202 m2), Số MLS: 3308912
Liệt kê theo: Trademarko Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 81