Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MASPETH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 65
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3315816
Liệt kê theo: City Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.709 foot vuông (252 m2), Số MLS: 3330661
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.900 foot vuông (269 m2), Số MLS: 3347178
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3347126
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.965 foot vuông (183 m2), Số MLS: 3338630
Liệt kê theo: O Kane Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3348720
Liệt kê theo: Crifasi Real Estate Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.900 foot vuông (269 m2), Số MLS: 3333079
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3344606
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3344189
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.875 foot vuông (267 m2), Số MLS: 3191827
Liệt kê theo: Campione Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3279728
Liệt kê theo: RE/MAX City Square
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.200 foot vuông (297 m2), Số MLS: 3351022
Liệt kê theo: Exit Realty United
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.350 foot vuông (218 m2), Số MLS: 3336036
Liệt kê theo: RE/MAX ELITE
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3347971
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3348013
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 65