Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LOCUST VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 19
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 32 dặm Anh (12,95 hecta), Số MLS: 3293557
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6,9 dặm Anh (2,79 hecta), Số MLS: 3396208
Liệt kê theo: Michael Alexander Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5,23 dặm Anh (2,12 hecta), Số MLS: 3366630
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7,92 dặm Anh (3,21 hecta), Số MLS: 3315549
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 6,07 dặm Anh (2,46 hecta), Số MLS: 3388906
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,49 dặm Anh (2,22 hecta), Số MLS: 3393254
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh (1,62 hecta), Số MLS: 3390083
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,16 dặm Anh (2,09 hecta), Số MLS: 3379582
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4,87 dặm Anh (1,97 hecta), Số MLS: 3387302
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3399134
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3377161
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 3313838
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3365542
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.400 foot vuông (687 m2), Số MLS: 3397245
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.273 foot vuông (769 m2), Số MLS: 3378923
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 19