Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LAUREL, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7,2 dặm Anh (2,91 hecta), Số MLS: 3312867
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3317302
Liệt kê theo: Daniel Gale Agency Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,81 dặm Anh (1,14 hecta), Số MLS: 3346459
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4,75 dặm Anh (1,92 hecta), Số MLS: 3295038
Liệt kê theo: Daniel Gale Agency Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3318616
Liệt kê theo: Daniel Gale Great Neck LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,45 dặm Anh (2,21 hecta), Số MLS: 3172175
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 3299897
Liệt kê theo: Daniel Gale Agency Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,84 dặm Anh (1,15 hecta), Số MLS: 3286083
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3318200
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh (1,62 hecta), Số MLS: 3302803
Liệt kê theo: Daniel Gale Great Neck LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 3223978
Liệt kê theo: Excelsior Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 3340842
Liệt kê theo: Daniel Gale Agency Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2,56 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: 3341859
Liệt kê theo: Homes By Mara
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3314988
Liệt kê theo: Argent Group
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3345248
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29