Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
INWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 20
Phòng ngủ: 32, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 8, Số MLS: 3292779
Liệt kê theo: Bah Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3315509
Liệt kê theo: Action Sibadan Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.140 foot vuông (570 m2), Số MLS: 3320678
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.142 foot vuông (199 m2), Số MLS: 3330329
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3325285
Liệt kê theo: Pin It Realty LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 7.600 foot vuông (706 m2), Số MLS: 3312720
Liệt kê theo: Julia Stevens Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.828 foot vuông (263 m2), Số MLS: 3301401
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông (871 m2), Số MLS: 3307563
Liệt kê theo: Pin It Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.958 foot vuông (182 m2), Số MLS: 3320549
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3312821
Liệt kê theo: Julia Stevens Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3307891
Liệt kê theo: Pin It Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3327799
Liệt kê theo: Park Assets Real Estate Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3332647
Liệt kê theo: Power Move Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.854 foot vuông (358 m2), Số MLS: 3333423
Liệt kê theo: Pin It Realty LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.344 foot vuông (218 m2), Số MLS: 3297176
Liệt kê theo: RE/MAX Best
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 20