Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HOLLIS HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.400 foot vuông (687 m2), Số MLS: 3193160
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông (446 m2), Số MLS: 3214207
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3199706
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3223406
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.840 foot vuông (450 m2), Số MLS: 3227556
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3200229
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3220740
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3207285
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3225353
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3196077
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.565 foot vuông (517 m2), Số MLS: 3192283
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3219381
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1