Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HIGHLAND, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3404936
Liệt kê theo: OAM.Com
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3397152
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3404537
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3381540
Liệt kê theo: Christine C Seo Giant Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3410850
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3405993
Liệt kê theo: RE/MAX Signature Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3402416
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3408537
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.211 foot vuông (205 m2), Số MLS: 3410783
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.216 foot vuông (206 m2), Số MLS: 3396267
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 5.663 foot vuông (526 m2), Số MLS: 3404147
Liệt kê theo: Empire Fine Homes
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 3404862
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1