Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FRESH MEADOWS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 79
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3352388
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3317336
Liệt kê theo: Daniel Gale Great Neck LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3337253
Liệt kê theo: 1 Home Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.180 foot vuông (388 m2), Số MLS: 3322428
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông (381 m2), Số MLS: 3353019
Liệt kê theo: E Z Sell Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.066 foot vuông (192 m2), Số MLS: 3342873
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2)Số MLS: 3346853
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3341506
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3324452
Liệt kê theo: Block & Lot Real Estate SVC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.666 foot vuông (248 m2), Số MLS: 3351478
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.044 foot vuông (561 m2), Số MLS: 3334007
Liệt kê theo: AAA Young Shuen Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3315520
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.250 foot vuông (302 m2), Số MLS: 3308033
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3351921
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3349214
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 79