Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FRESH MEADOWS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 78
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3352388
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3394293
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.085 foot vuông (379 m2), Số MLS: 3444665
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3443262
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông (381 m2), Số MLS: 3431914
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3395153
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3416616
Liệt kê theo: Chase Home Sales
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.655 foot vuông (432 m2), Số MLS: 3388509
Liệt kê theo: Milgram Brokerage
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3402920
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3420738
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3442863
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.044 foot vuông (561 m2), Số MLS: 3414443
Liệt kê theo: AAA Young Shuen Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.670 foot vuông (713 m2), Số MLS: 3410711
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.019 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3437793
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3436359
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 78