Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FRESH MEADOWS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.275 foot vuông (397 m2), Số MLS: 3279812
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.553 foot vuông (516 m2), Số MLS: 3263149
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3267845
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3245787
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3257188
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3272338
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3282295
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3266263
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3282191
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.884 foot vuông (454 m2), Số MLS: 3278726
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3273293
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.610 foot vuông (150 m2), Số MLS: 3266722
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.622 foot vuông (522 m2), Số MLS: 3272036
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3275774
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3245119
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68