Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FRESH MEADOWS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 83
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3317336
Liệt kê theo: Daniel Gale Great Neck LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3262208
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.180 foot vuông (388 m2), Số MLS: 3322428
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông (446 m2), Số MLS: 3309236
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3324452
Liệt kê theo: Block & Lot Real Estate SVC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.044 foot vuông (561 m2), Số MLS: 3334007
Liệt kê theo: AAA Young Shuen Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3326654
Liệt kê theo: RealMart Realty LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 7.165 foot vuông (666 m2), Số MLS: 3302761
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.146 foot vuông (385 m2), Số MLS: 3299558
Liệt kê theo: North East Queens Realty Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3317112
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.250 foot vuông (302 m2), Số MLS: 3308033
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3245787
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3315520
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.700 foot vuông (530 m2), Số MLS: 3305279
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.320 foot vuông (494 m2), Số MLS: 3320959
Liệt kê theo: Oxford Property Group USA
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 83