Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FRESH MEADOWS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 78
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 2.470 foot vuông (229 m2), Số MLS: 3357164
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3352388
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3394293
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3395774
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3402779
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3406812
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.230 foot vuông (393 m2), Số MLS: 3403231
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.655 foot vuông (432 m2), Số MLS: 3388509
Liệt kê theo: Milgram Brokerage
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3402920
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.927 foot vuông (365 m2), Số MLS: 3406842
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.670 foot vuông (713 m2), Số MLS: 3410711
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.200 foot vuông (297 m2), Số MLS: 3380850
Liệt kê theo: Roz Khan
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3392362
Liệt kê theo: RealMart Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.805 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3380921
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3400806
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 78