Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FARMINGDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 52
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3293671
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3306995
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.455 foot vuông (600 m2), Số MLS: 3260605
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3313775
Liệt kê theo: Redfin Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.250 foot vuông (674 m2), Số MLS: 3299829
Liệt kê theo: LA Rosa Realty New York LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.694 foot vuông (715 m2), Số MLS: 3182984
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.750 foot vuông (813 m2), Số MLS: 3305584
Liệt kê theo: LA Rosa Realty New York LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3318160
Liệt kê theo: Bon Anno Homes Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3318348
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3320249
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3311390
Liệt kê theo: Island Advantage Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3318044
Liệt kê theo: Keller Williams Points North
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3320900
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 3318069
Liệt kê theo: Hopes Quality Home Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3297558
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 52