Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FAR ROCKAWAY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.756 foot vuông (535 m2), Số MLS: 3362633
Liệt kê theo: Pin It Realty LLC
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 8.250 foot vuông (766 m2), Số MLS: 3314145
Liệt kê theo: Perfect Properties Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.900 foot vuông (269 m2), Số MLS: 3337388
Liệt kê theo: Milky Forst Properties Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.910 foot vuông (270 m2), Số MLS: 3368119
Liệt kê theo: Five Towns Miller Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.408 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3363973
Liệt kê theo: Milky Forst Properties Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.640 foot vuông (245 m2), Số MLS: 3298441
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3257131
Liệt kê theo: Perfect Properties Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.790 foot vuông (259 m2), Số MLS: 3351609
Liệt kê theo: Pin It Realty LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.975 foot vuông (369 m2), Số MLS: 3366706
Liệt kê theo: Kings Home Realty Advisory Grp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3228409
Liệt kê theo: RE/MAX ELITE
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.100 foot vuông (845 m2), Số MLS: 3309200
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3335570
Liệt kê theo: Perfect Properties Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.427 foot vuông (411 m2), Số MLS: 3267597
Liệt kê theo: Allsopp Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Số MLS: 3263813
Liệt kê theo: Perfect Properties Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.750 foot vuông (813 m2), Số MLS: 3358519
Liệt kê theo: Century 21 Milestone Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67