Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FAR ROCKAWAY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3318437
Liệt kê theo: All Island Estates Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3332617
Liệt kê theo: Triangle Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3345781
Liệt kê theo: ROCKAWAY PROPERTIES
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông (871 m2), Số MLS: 3227985
Liệt kê theo: Milky Forst Properties Inc
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 8.250 foot vuông (766 m2), Số MLS: 3314145
Liệt kê theo: Perfect Properties Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.450 foot vuông (321 m2), Số MLS: 3334210
Liệt kê theo: Milky Forst Properties Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.900 foot vuông (269 m2), Số MLS: 3337388
Liệt kê theo: Milky Forst Properties Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.407 foot vuông (224 m2), Số MLS: 3327225
Liệt kê theo: Birkat Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.855 foot vuông (451 m2), Số MLS: 3306307
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3266066
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.640 foot vuông (245 m2), Số MLS: 3298441
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3257131
Liệt kê theo: Perfect Properties Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.615 foot vuông (243 m2), Số MLS: 3257840
Liệt kê theo: Dilward G Allen
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.039 foot vuông (375 m2), Số MLS: 3294084
Liệt kê theo: Realty Connect USA LI Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.100 foot vuông (845 m2), Số MLS: 3309200
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68