Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
EAST ELMHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 114
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3506601
Liệt kê theo: N & H Realty Group Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.399 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3476362
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3483460
Liệt kê theo: City Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.300 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3494974
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.692 foot vuông (529 m2), Số MLS: 3482449
Liệt kê theo: Aida Home Realty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3505428
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3466042
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3505430
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3495903
Liệt kê theo: Silver & Gold 22 First R E Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.415 foot vuông (224 m2), Số MLS: 3446088
Liệt kê theo: Excellent Realty LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.967 foot vuông (183 m2), Số MLS: 3476153
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.358 foot vuông (219 m2), Số MLS: 3505528
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3485531
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.389 foot vuông (222 m2), Số MLS: 3491038
Liệt kê theo: Prestige Homes NY Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3458508
Liệt kê theo: SkyLimit Realty Group
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 114