Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
EAST ELMHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3355629
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3410855
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.150 foot vuông (200 m2), Số MLS: 3355620
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3328985
Liệt kê theo: City Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.415 foot vuông (224 m2), Số MLS: 3405359
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Số MLS: 3352786
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3372170
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3380701
Liệt kê theo: News Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3382115
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3403788
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3408022
Liệt kê theo: House Hunt Realty Corp
Kích cỡ lô đất: 1.933 foot vuông (180 m2)Số MLS: 3404273
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3386104
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.358 foot vuông (219 m2), Số MLS: 3403891
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.125 foot vuông (197 m2), Số MLS: 3410482
Liệt kê theo: City Realty Group
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125