Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
EAST ELMHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.800 foot vuông (818 m2), Số MLS: 3550382
Liệt kê theo: Resource Realty Group
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.801 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3545175
Liệt kê theo: Golden One Realty Group LLC
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.300 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3511045
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3545983
Liệt kê theo: Neighborhood Elite Homes LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.082 foot vuông (193 m2), Số MLS: 3543126
Liệt kê theo: City Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3548411
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.160 foot vuông (386 m2), Số MLS: 3542664
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3549509
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.325 foot vuông (216 m2), Số MLS: 3542562
Liệt kê theo: Weichert Realtors TMT Group
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3495903
Liệt kê theo: Silver & Gold 22 First R E Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.100 foot vuông (288 m2), Số MLS: 3532553
Liệt kê theo: Empire Fine Homes
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.658 foot vuông (247 m2), Số MLS: 3521437
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3552186
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông (446 m2), Số MLS: 3540080
Liệt kê theo: Park Assets Real Estate Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.528 foot vuông (235 m2), Số MLS: 3497683
Liệt kê theo: Goldstone N Y Realty LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100