Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
E. NEW YORK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 667
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,61 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 3237122
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3355124
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 154 dặm Anh (62,37 hecta), Số MLS: 3295654
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 3383573
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.632 dặm Anh (661 hecta), Số MLS: 3254552
Liệt kê theo: All Island Estates Realty Corp
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.899 foot vuông (176 m2), Số MLS: 3380481
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 3356194
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3380884
Liệt kê theo: Quogue East Realty Co Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,32 dặm Anh (0,94 hecta), Số MLS: 3398624
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 15,31 dặm Anh (6,2 hecta), Số MLS: 3346512
Liệt kê theo: All Island Estates Realty Corp
Phòng ngủ: 19, Phòng vệ sinh: 19, Kích cỡ lô đất: 5.004 foot vuông (465 m2), Số MLS: 3348674
Liệt kê theo: East Point Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 3377484
Liệt kê theo: Gold Coast Homes & Estates
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3398764
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3399208
Liệt kê theo: Godspeed MDCT Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 3343398
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 667