Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
E. NEW YORK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 552
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 3217640
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3,92 dặm Anh (1,59 hecta), Số MLS: 3196232
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 154 dặm Anh (62,37 hecta), Số MLS: 3219412
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,61 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 3237122
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 3249368
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,86 dặm Anh (1,16 hecta), Số MLS: 3249350
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.960 foot vuông (554 m2), Số MLS: 3227983
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3196097
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 3194790
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.600 foot vuông (427 m2), Số MLS: 3236282
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3043117
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3229839
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.920 foot vuông (922 m2), Số MLS: 3228779
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3252392
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 552