Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
E. NEW YORK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 591
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,61 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 3237122
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3355124
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 154 dặm Anh (62,37 hecta), Số MLS: 3295654
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 3300834
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.632 dặm Anh (661 hecta), Số MLS: 3254552
Liệt kê theo: All Island Estates Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3339883
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.674 foot vuông (156 m2), Số MLS: 3300875
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 3356194
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 19, Phòng vệ sinh: 19, Kích cỡ lô đất: 5.004 foot vuông (465 m2), Số MLS: 3348674
Liệt kê theo: East Point Realty LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 15,31 dặm Anh (6,2 hecta), Số MLS: 3346512
Liệt kê theo: All Island Estates Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3306351
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.892 foot vuông (269 m2), Số MLS: 3362516
Liệt kê theo: Lori & Associates LI Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 3194790
Liệt kê theo: Gold Coast Homes & Estates
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 3343398
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 3330182
Liệt kê theo: Coldwell Banker M&D Good Life
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 591