Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
E. ELMHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 131
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.020 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3279102
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.402 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3301434
Liệt kê theo: Weichert Realtors TMT Group
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3280527
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3256380
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3271754
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3291589
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.924 foot vuông (457 m2), Số MLS: 3287783
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.358 foot vuông (219 m2), Số MLS: 3225164
Liệt kê theo: Home Value Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3257429
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3284773
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.650 foot vuông (246 m2), Số MLS: 3285942
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3234510
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3290892
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.549 foot vuông (237 m2), Số MLS: 3297405
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3271298
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 131