Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
E. ELMHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 137
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3355629
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 3.533 foot vuông (328 m2), Số MLS: 3382898
Liệt kê theo: Avenue & Street Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.150 foot vuông (200 m2), Số MLS: 3355620
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3328985
Liệt kê theo: City Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.456 foot vuông (321 m2), Số MLS: 3390217
Liệt kê theo: Russo Realty Properties
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3383388
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Số MLS: 3352786
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3372170
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.080 foot vuông (379 m2), Số MLS: 3392962
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3389496
Liệt kê theo: NY Space Finders Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3382115
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3386104
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3399621
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3375618
Liệt kê theo: Monticello Real Estate Group
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3389902
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 137