Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
COLD SPRING HILL, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 5,44 dặm Anh (2,2 hecta), Số MLS: 3075014
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2,36 dặm Anh (0,96 hecta), Số MLS: 3266260
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3235520
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1