Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BROOKLYN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 199
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3298499
Liệt kê theo: NY Space Finders Inc
Kích cỡ lô đất: 1.971 foot vuông (183 m2)Số MLS: 3281636
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Kích cỡ lô đất: 4.942 foot vuông (459 m2)Số MLS: 3236007
Liệt kê theo: N Y Virtual Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.650 foot vuông (153 m2), Số MLS: 3285502
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.988 foot vuông (185 m2), Số MLS: 3289558
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 4.996 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3272360
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.438 foot vuông (134 m2), Số MLS: 3285204
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3217617
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2)Số MLS: 3255841
Liệt kê theo: MEHOME Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1.581 foot vuông (147 m2), Số MLS: 3279561
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 1.940 foot vuông (180 m2), Số MLS: 3283599
Liệt kê theo: HUGS Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.640 foot vuông (152 m2), Số MLS: 3272484
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3274297
Liệt kê theo: Broadway Realty Solutions LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3274339
Liệt kê theo: Arjun Home Realty Corp
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3278431
Liệt kê theo: SMS World Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 199