Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BROOKLYN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 172
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3222234
Kích cỡ lô đất: 7.400 foot vuông (687 m2)Số MLS: 3247524
Kích cỡ lô đất: 4.942 foot vuông (459 m2)Số MLS: 3236007
Kích cỡ lô đất: 4.169 foot vuông (387 m2)Số MLS: 3248357
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3217617
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3201484
Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta)Số MLS: 3239563
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.600 foot vuông (427 m2), Số MLS: 3236282
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2)Số MLS: 3255841
Kích cỡ lô đất: 1.450 foot vuông (135 m2)Số MLS: 3195415
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3242616
Kích cỡ lô đất: 3.230 foot vuông (300 m2)Số MLS: 3251896
Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2)Số MLS: 3190133
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.104 foot vuông (381 m2), Số MLS: 3193304
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.014 foot vuông (652 m2), Số MLS: 3206066
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 172