Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BROOKLYN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 129
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3267757
Kích cỡ lô đất: 1.971 foot vuông (183 m2)Số MLS: 3281636
Kích cỡ lô đất: 4.942 foot vuông (459 m2)Số MLS: 3236007
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3217617
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2)Số MLS: 3255841
Kích cỡ lô đất: 1.450 foot vuông (135 m2)Số MLS: 3195415
Kích cỡ lô đất: 4.628 foot vuông (430 m2)Số MLS: 3265705
Kích cỡ lô đất: 3.230 foot vuông (300 m2)Số MLS: 3251896
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.014 foot vuông (652 m2), Số MLS: 3206066
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3240580
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3204564
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.240 foot vuông (115 m2), Số MLS: 3275414
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.700 foot vuông (158 m2), Số MLS: 3279808
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.017 foot vuông (280 m2), Số MLS: 3241438
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 129