Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRIARWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 109
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3308683
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.335 foot vuông (310 m2), Số MLS: 3299285
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1.638 foot vuông (152 m2), Số MLS: 3318980
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3273903
Liệt kê theo: Century 21 American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3310396
Liệt kê theo: NY Superior Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.408 foot vuông (410 m2), Số MLS: 3321830
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3332128
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3326819
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3287044
Liệt kê theo: Great Success Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3315205
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.456 foot vuông (321 m2), Số MLS: 3309085
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3294069
Liệt kê theo: Monticello Real Estate Group
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3305648
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3331121
Liệt kê theo: Rahman's Wolves Den
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.464 foot vuông (415 m2), Số MLS: 3328528
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 109