Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRIARWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 108
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 3292355
Liệt kê theo: Anessa V Cohen Realty
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3308683
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.335 foot vuông (310 m2), Số MLS: 3299285
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 3309582
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3273903
Liệt kê theo: Century 21 American Homes
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.170 foot vuông (387 m2), Số MLS: 3299275
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3310396
Liệt kê theo: NY Superior Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.933 foot vuông (365 m2), Số MLS: 3290033
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3287044
Liệt kê theo: Great Success Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3305495
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3296052
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3294069
Liệt kê theo: Monticello Real Estate Group
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.807 foot vuông (168 m2), Số MLS: 3289201
Liệt kê theo: MEHOME Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.408 foot vuông (410 m2), Số MLS: 3313301
Liệt kê theo: Exit Realty Achieve
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3305648
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 108