Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRIARWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 85
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.370 foot vuông (220 m2), Số MLS: 3392878
Liệt kê theo: Azure Realty Group NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3392592
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 946 foot vuông (87,88 m2), Số MLS: 3387034
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3408927
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.836 foot vuông (171 m2), Số MLS: 3410524
Liệt kê theo: NY Superior Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3405550
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3397146
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3386045
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.536 foot vuông (421 m2), Số MLS: 3401634
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3403883
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3315205
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3410345
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3405328
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3391110
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.176 foot vuông (388 m2), Số MLS: 3366684
Liệt kê theo: Guidance Metro Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 85