Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRIARWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 84
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3338128
Liệt kê theo: Milky Forst Properties Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.335 foot vuông (310 m2), Số MLS: 3299285
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3366997
Liệt kê theo: United Prestige
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3362735
Liệt kê theo: Campione Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3368464
Liệt kê theo: Julia Shildkret Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3315205
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.875 foot vuông (267 m2), Số MLS: 3361143
Liệt kê theo: Block & Lot Real Estate SVC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3305648
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.176 foot vuông (388 m2), Số MLS: 3366684
Liệt kê theo: Guidance Metro Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3331121
Liệt kê theo: Rahman's Wolves Den
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3364567
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3371302
Liệt kê theo: Exit Realty Team
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.940 foot vuông (180 m2), Số MLS: 3348076
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 3363730
Liệt kê theo: Keller Williams Points North
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.650 foot vuông (153 m2), Số MLS: 3286313
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 84