Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BELLE TERRE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 14, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 8,22 dặm Anh (3,33 hecta), Số MLS: 3260629
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 14, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 8,22 dặm Anh (3,33 hecta), Số MLS: 3260630
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,98 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: 3159555
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 3223577
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3303668
Liệt kê theo: Summit Realty Group of NY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3303497
Liệt kê theo: World Prop Intl Sea to Sky
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1