Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
Tất cả các loại tàisản
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 16358
Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta)Số MLS: 3405391
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3334706
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 21,86 dặm Anh (8,85 hecta), Số MLS: 3403644
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 3441648
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 32 dặm Anh (12,95 hecta), Số MLS: 3293557
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 62,78 dặm Anh (25,4 hecta)Số MLS: 3466190
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 2.963 foot vuông (275 m2)Số MLS: 3460184
Liệt kê theo: KS Homes NY Inc
Kích cỡ lô đất: 6.750 foot vuông (627 m2)Số MLS: 3467273
Liệt kê theo: All Island Estates Realty Corp
Kích cỡ lô đất: 9.970 foot vuông (926 m2)Số MLS: 3406862
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta)Số MLS: 3442300
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 3450338
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta)Số MLS: 3448530
Liệt kê theo: Integrity Core Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3449766
Liệt kê theo: Coldwell Banker Distinctive
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 16358