למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
WOODHAVEN, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 109
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 4, גודל המגרש: 3,570 רגל רבוע (332 מ"ר), מספר MLS: 3248655
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 5,506 רגל רבוע (512 מ"ר), מספר MLS: 3263607
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3243593
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 7,200 רגל רבוע (669 מ"ר), מספר MLS: 3270120
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,377 רגל רבוע (221 מ"ר), מספר MLS: 3243724
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3258082
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 3,720 רגל רבוע (346 מ"ר), מספר MLS: 3284518
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,653 רגל רבוע (154 מ"ר), מספר MLS: 3273210
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,523 רגל רבוע (141 מ"ר), מספר MLS: 3287904
מספר חדרי שינה: 11, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 2,944 רגל רבוע (273 מ"ר), מספר MLS: 3200260
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,213 רגל רבוע (206 מ"ר), מספר MLS: 3288337
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3272369
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 3,600 רגל רבוע (334 מ"ר), מספר MLS: 3288047
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,250 רגל רבוע (209 מ"ר), מספר MLS: 3245304
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 4,749 רגל רבוע (441 מ"ר), מספר MLS: 3279630
נכסים 1 - 15 מתוך 109