למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
WHITESTONE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 110
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 5,021 רגל רבוע (466 מ"ר), מספר MLS: 3225811
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,900 רגל רבוע (548 מ"ר), מספר MLS: 3226179
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,657 רגל רבוע (526 מ"ר), מספר MLS: 3277401
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,483 רגל רבוע (602 מ"ר), מספר MLS: 3252454
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,900 רגל רבוע (455 מ"ר), מספר MLS: 3226192
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,400 רגל רבוע (409 מ"ר), מספר MLS: 3120414
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3120402
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,200 רגל רבוע (390 מ"ר), מספר MLS: 3268238
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 8,584 רגל רבוע (797 מ"ר), מספר MLS: 3268912
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3252464
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,928 רגל רבוע (458 מ"ר), מספר MLS: 3280145
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,592 רגל רבוע (427 מ"ר), מספר MLS: 3279227
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,698 רגל רבוע (436 מ"ר), מספר MLS: 3283077
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,563 רגל רבוע (888 מ"ר), מספר MLS: 3274822
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3283698
נכסים 1 - 15 מתוך 110