למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
WHITESTONE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 117
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.5 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 3040190
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר), מספר MLS: 3260711
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 5,021 רגל רבוע (466 מ"ר), מספר MLS: 3225811
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,900 רגל רבוע (548 מ"ר), מספר MLS: 3226179
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,483 רגל רבוע (602 מ"ר), מספר MLS: 3252454
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,900 רגל רבוע (455 מ"ר), מספר MLS: 3226192
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,400 רגל רבוע (409 מ"ר), מספר MLS: 3120414
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.26 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3201025
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,450 רגל רבוע (599 מ"ר), מספר MLS: 3236049
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3120402
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3252464
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3215458
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,518 רגל רבוע (420 מ"ר), מספר MLS: 3192229
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,500 רגל רבוע (418 מ"ר), מספר MLS: 3249330
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 5,900 רגל רבוע (548 מ"ר), מספר MLS: 3248234
נכסים 1 - 15 מתוך 117