למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
WHITESTONE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 104
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.38 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3156398
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 5,021 רגל רבוע (466 מ"ר), מספר MLS: 3225811
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,303 רגל רבוע (586 מ"ר), מספר MLS: 3202571
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,900 רגל רבוע (548 מ"ר), מספר MLS: 3226179
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,483 רגל רבוע (602 מ"ר), מספר MLS: 3217456
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3228821
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,900 רגל רבוע (455 מ"ר), מספר MLS: 3226192
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,400 רגל רבוע (409 מ"ר), מספר MLS: 3120414
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.26 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3201025
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,450 רגל רבוע (599 מ"ר), מספר MLS: 3236049
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3120402
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 8,379 רגל רבוע (778 מ"ר), מספר MLS: 3224839
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3215458
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,518 רגל רבוע (420 מ"ר), מספר MLS: 3192229
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3158976
נכסים 1 - 15 מתוך 104