למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
WESTHAMPTON BCH, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 78
מספר חדרי שינה: 12, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 10.5 אקר (4.25 הקטאר), מספר MLS: 3206825
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.1 אקר (0.45 הקטאר), מספר MLS: 3248497
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.2 אקר (0.49 הקטאר), מספר MLS: 3193843
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 3.1 אקר (1.25 הקטאר), מספר MLS: 3213455
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, גודל המגרש: 1.09 אקר (0.44 הקטאר), מספר MLS: 3252103
מספר חדרי שינה: 12, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 10.5 אקר (4.25 הקטאר), מספר MLS: 3206816
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.97 אקר (0.39 הקטאר), מספר MLS: 3211675
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.9 אקר (0.77 הקטאר), מספר MLS: 3243344
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.56 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: 3191224
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.91 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 2971768
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.51 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 3183678
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.49 אקר (0.6 הקטאר), מספר MLS: 3242869
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.81 אקר (0.33 הקטאר), מספר MLS: 3241354
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5.71 אקר (2.31 הקטאר), מספר MLS: 3216452
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 1.28 אקר (0.52 הקטאר), מספר MLS: 3225300
נכסים 1 - 15 מתוך 78