למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
SYOSSET, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 143
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.93 אקר (0.78 הקטאר), מספר MLS: 3226591
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2 אקר (0.81 הקטאר), מספר MLS: 3114148
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.65 אקר (0.26 הקטאר), מספר MLS: 3203771
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2 אקר (0.81 הקטאר), מספר MLS: 3219171
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.35 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3172129
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3222699
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 2.05 אקר (0.83 הקטאר), מספר MLS: 3215374
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.08 אקר (0.84 הקטאר), מספר MLS: 3173833
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.16 אקר (0.47 הקטאר), מספר MLS: 3193132
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.05 אקר (0.42 הקטאר), מספר MLS: 3221782
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3192457
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3193675
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 3101767
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר), מספר MLS: 3207019
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,400 רגל רבוע (687 מ"ר), מספר MLS: 3204727
נכסים 1 - 15 מתוך 143