למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
SHIRLEY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 105
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 8,712 רגל רבוע (809 מ"ר), מספר MLS: 3217592
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.59 אקר (0.24 הקטאר), מספר MLS: 3225038
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 9,583 רגל רבוע (890 מ"ר), מספר MLS: 3235220
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3234715
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.5 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 3239453
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר), מספר MLS: 3174770
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1.43 אקר (0.58 הקטאר), מספר MLS: 3184340
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,375 רגל רבוע (871 מ"ר), מספר MLS: 3232940
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.5 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 3234908
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 3227300
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 3228225
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3227495
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.96 אקר (0.39 הקטאר), מספר MLS: 3234031
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3237526
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,148 רגל רבוע (850 מ"ר), מספר MLS: 3228078
נכסים 1 - 15 מתוך 105