למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
SEA CLIFF, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 28
גודל המגרש: 5,822 רגל רבוע (541 מ"ר)מספר MLS: 3221822
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3210282
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.62 אקר (0.66 הקטאר), מספר MLS: 3257340
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,550 רגל רבוע (423 מ"ר), מספר MLS: 3245275
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.5 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 3263236
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3233883
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.57 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: 3243451
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 8,250 רגל רבוע (766 מ"ר), מספר MLS: 3268137
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,514 רגל רבוע (884 מ"ר), מספר MLS: 3245160
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,800 רגל רבוע (446 מ"ר), מספר MLS: 3264618
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,240 רגל רבוע (858 מ"ר), מספר MLS: 3221191
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7,200 רגל רבוע (669 מ"ר), מספר MLS: 3247980
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.53 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 3270023
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3252293
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3267276
נכסים 1 - 15 מתוך 28