למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
ROCKVILLE CENTRE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 102
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.41 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 3242843
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.36 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3262386
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3269845
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 8,325 רגל רבוע (773 מ"ר), מספר MLS: 3261743
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,920 רגל רבוע (736 מ"ר), מספר MLS: 3265875
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.38 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3270629
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3266988
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 3205390
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,820 רגל רבוע (819 מ"ר), מספר MLS: 3251265
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3259902
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,250 רגל רבוע (766 מ"ר), מספר MLS: 3265075
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3258621
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3229542
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3220775
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,040 רגל רבוע (840 מ"ר), מספר MLS: 3256795
נכסים 1 - 15 מתוך 102