למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
RICHMOND HILL, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 52
גודל המגרש: 4,400 רגל רבוע (409 מ"ר)מספר MLS: 3181803
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3268906
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3268987
גודל המגרש: 2,340 רגל רבוע (217 מ"ר)מספר MLS: 3265915
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,500 רגל רבוע (325 מ"ר), מספר MLS: 3279173
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3260795
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3281980
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2,475 רגל רבוע (230 מ"ר), מספר MLS: 3271350
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1,845 רגל רבוע (171 מ"ר), מספר MLS: 3215990
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, מספר MLS: 3203020
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3249478
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,430 רגל רבוע (226 מ"ר), מספר MLS: 3276197
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3282980
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3268904
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,875 רגל רבוע (174 מ"ר), מספר MLS: 3204834
נכסים 1 - 15 מתוך 52