למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
QUEENS VILLAGE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 102
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3277261
גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר)מספר MLS: 3275794
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3254317
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,842 רגל רבוע (543 מ"ר), מספר MLS: 3280000
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,500 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 3266898
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 5,500 רגל רבוע (511 מ"ר), מספר MLS: 3276109
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,820 רגל רבוע (169 מ"ר), מספר MLS: 3265256
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3102163
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3278319
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3281120
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,500 רגל רבוע (418 מ"ר), מספר MLS: 3266596
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,480 רגל רבוע (602 מ"ר), מספר MLS: 3278349
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3239261
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3275541
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,442 רגל רבוע (320 מ"ר), מספר MLS: 3280375
נכסים 1 - 15 מתוך 102