למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
QUEENS VILLAGE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 106
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3173001
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, גודל המגרש: 5,621 רגל רבוע (522 מ"ר), מספר MLS: 3183121
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3221432
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3102163
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,300 רגל רבוע (307 מ"ר), מספר MLS: 3204866
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 5, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3208672
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3224460
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 3,640 רגל רבוע (338 מ"ר), מספר MLS: 3224695
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3227632
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 3,400 רגל רבוע (316 מ"ר), מספר MLS: 3199662
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3164899
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,603 רגל רבוע (428 מ"ר), מספר MLS: 3191167
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,500 רגל רבוע (325 מ"ר), מספר MLS: 3191019
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,800 רגל רבוע (260 מ"ר), מספר MLS: 3223712
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,600 רגל רבוע (242 מ"ר), מספר MLS: 3195344
נכסים 1 - 15 מתוך 106