למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
PORT WASHINGTON, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 105
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.95 אקר (0.79 הקטאר), מספר MLS: 3174984
גודל המגרש: 1.81 אקר (0.73 הקטאר)מספר MLS: 3236550
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.42 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 3210246
גודל המגרש: 5,047 רגל רבוע (469 מ"ר)מספר MLS: 3250077
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.52 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 3250043
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.51 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 3230527
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3246487
גודל המגרש: 4,100 רגל רבוע (381 מ"ר)מספר MLS: 3253152
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 7,380 רגל רבוע (686 מ"ר), מספר MLS: 3234520
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3213199
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.36 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3230000
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,356 רגל רבוע (869 מ"ר), מספר MLS: 3226074
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3254999
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,278 רגל רבוע (676 מ"ר), מספר MLS: 3226085
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3099997
נכסים 1 - 15 מתוך 105