למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
PORT WASHINGTON, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 88
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3271173
גודל המגרש: 5,047 רגל רבוע (469 מ"ר)מספר MLS: 3250077
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.52 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 3281190
גודל המגרש: 7,440 רגל רבוע (691 מ"ר)מספר MLS: 3256954
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 3,673 רגל רבוע (341 מ"ר), מספר MLS: 3280420
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3283569
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3277272
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,625 רגל רבוע (708 מ"ר), מספר MLS: 3264915
גודל המגרש: 4,100 רגל רבוע (381 מ"ר)מספר MLS: 3253152
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.62 אקר (1.06 הקטאר), מספר MLS: 3263150
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3099997
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7,350 רגל רבוע (683 מ"ר), מספר MLS: 3273536
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3238402
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3238507
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.35 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3275742
נכסים 1 - 15 מתוך 88