למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
PORT WASHINGTON, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 115
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.95 אקר (0.79 הקטאר), מספר MLS: 3174984
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3169310
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.42 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 3210246
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3205269
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.51 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 3221721
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3213199
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3221375
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3229458
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 7,085 רגל רבוע (658 מ"ר), מספר MLS: 3216201
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,356 רגל רבוע (869 מ"ר), מספר MLS: 3226074
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3206510
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,278 רגל רבוע (676 מ"ר), מספר MLS: 3226085
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,844 רגל רבוע (822 מ"ר), מספר MLS: 3227087
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,901 רגל רבוע (641 מ"ר), מספר MLS: 3217980
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,755 רגל רבוע (628 מ"ר), מספר MLS: 3189950
נכסים 1 - 15 מתוך 115