למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
PLAINVIEW, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 130
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.69 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 3198210
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.51 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 3198188
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3183133
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,875 רגל רבוע (546 מ"ר), מספר MLS: 3183130
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.75 אקר (0.3 הקטאר), מספר MLS: 3209047
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.58 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: 3201618
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,099 רגל רבוע (845 מ"ר), מספר MLS: 3215795
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,127 רגל רבוע (662 מ"ר), מספר MLS: 3153766
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 9,700 רגל רבוע (901 מ"ר), מספר MLS: 3199489
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.48 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3216502
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר), מספר MLS: 3212468
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,684 רגל רבוע (714 מ"ר), מספר MLS: 3221897
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,500 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 3218286
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,500 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 3208218
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,450 רגל רבוע (599 מ"ר), מספר MLS: 3214521
נכסים 1 - 15 מתוך 130