למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
OZONE PARK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 154
גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר)מספר MLS: 3252643
גודל המגרש: 0.52 אקר (0.21 הקטאר)מספר MLS: 3177945
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3262943
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,896 רגל רבוע (455 מ"ר), מספר MLS: 3286851
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,000 רגל רבוע (279 מ"ר), מספר MLS: 3286819
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3240315
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3274312
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3256067
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3233469
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3273616
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,558 רגל רבוע (238 מ"ר), מספר MLS: 3237966
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3272369
גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר)מספר MLS: 3287837
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 3,000 רגל רבוע (279 מ"ר), מספר MLS: 3282861
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2,060 רגל רבוע (191 מ"ר), מספר MLS: 3286450
נכסים 1 - 15 מתוך 154