למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
OUT OF AREA TOWN, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 60
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 1,787 רגל רבוע (166 מ"ר), מספר MLS: 3274072
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3279949
גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר)מספר MLS: 3219112
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3279994
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, מספר MLS: 3196366
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3279293
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,540 רגל רבוע (793 מ"ר), מספר MLS: 3247205
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,600 רגל רבוע (520 מ"ר), מספר MLS: 3251975
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 243 רגל רבוע (22.57 מ"ר), מספר MLS: 3268971
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 1, מספר MLS: 3208632
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, מספר MLS: 3010414
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 1, מספר MLS: 3148941
גודל המגרש: 6.81 אקר (2.76 הקטאר)מספר MLS: 3276174
גודל המגרש: 0.36 אקר (0.15 הקטאר)מספר MLS: 3248674
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,365 רגל רבוע (220 מ"ר), מספר MLS: 3278097
נכסים 1 - 15 מתוך 60