למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
NORTHPORT, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 177
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4.98 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 3149665
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.09 אקר (0.44 הקטאר), מספר MLS: 3228590
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9.2 אקר (3.72 הקטאר), מספר MLS: 3139992
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3022135
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.89 אקר (0.36 הקטאר), מספר MLS: 3228190
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.38 אקר (0.96 הקטאר), מספר MLS: 3227007
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.04 אקר (0.42 הקטאר), מספר MLS: 3105074
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3162596
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 3197768
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 2.43 אקר (0.98 הקטאר), מספר MLS: 3225622
גודל המגרש: 2.3 אקר (0.93 הקטאר)מספר MLS: 3166265
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3.01 אקר (1.22 הקטאר), מספר MLS: 3129514
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 0.5 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 3219674
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3219464
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.2 אקר (0.49 הקטאר), מספר MLS: 3195302
נכסים 1 - 15 מתוך 177