למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
NEW HYDE PARK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 140
גודל המגרש: 8,977 רגל רבוע (834 מ"ר)מספר MLS: 3190238
גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר)מספר MLS: 3190612
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3180851
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3216538
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,370 רגל רבוע (685 מ"ר), מספר MLS: 3225746
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,840 רגל רבוע (635 מ"ר), מספר MLS: 3201591
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 8,080 רגל רבוע (751 מ"ר), מספר MLS: 3190952
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3197159
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,250 רגל רבוע (488 מ"ר), מספר MLS: 3209224
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 8,611 רגל רבוע (800 מ"ר), מספר MLS: 3222640
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 5,175 רגל רבוע (481 מ"ר), מספר MLS: 3219832
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,396 רגל רבוע (873 מ"ר), מספר MLS: 3197583
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,500 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 3210047
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 7,200 רגל רבוע (669 מ"ר), מספר MLS: 3202038
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,650 רגל רבוע (618 מ"ר), מספר MLS: 3057368
נכסים 1 - 15 מתוך 140