למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
NEW HYDE PARK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 84
גודל המגרש: 8,977 רגל רבוע (834 מ"ר)מספר MLS: 3238653
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 6,500 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 3270504
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 6,500 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 3270738
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3245294
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,000 רגל רבוע (650 מ"ר), מספר MLS: 3262671
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,454 רגל רבוע (507 מ"ר), מספר MLS: 3240343
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3250690
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,250 רגל רבוע (488 מ"ר), מספר MLS: 3209224
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3276059
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,800 רגל רבוע (725 מ"ר), מספר MLS: 3272520
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,100 רגל רבוע (474 מ"ר), מספר MLS: 3278703
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3276306
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3253594
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3272470
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3271982
נכסים 1 - 15 מתוך 84