למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
NEW HYDE PARK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 128
גודל המגרש: 8,977 רגל רבוע (834 מ"ר)מספר MLS: 3238653
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,965 רגל רבוע (554 מ"ר), מספר MLS: 3233983
גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר)מספר MLS: 3190612
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3245294
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3180851
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 3253601
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3247883
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,454 רגל רבוע (507 מ"ר), מספר MLS: 3240343
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3250690
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 8,080 רגל רבוע (751 מ"ר), מספר MLS: 3251494
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,370 רגל רבוע (685 מ"ר), מספר MLS: 3225746
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר), מספר MLS: 3225782
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,250 רגל רבוע (488 מ"ר), מספר MLS: 3209224
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3216538
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3240201
נכסים 1 - 15 מתוך 128