למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
MERRICK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 174
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3189011
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,200 רגל רבוע (669 מ"ר), מספר MLS: 3220250
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.78 אקר (0.31 הקטאר), מספר MLS: 3183617
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 0.72 אקר (0.29 הקטאר), מספר MLS: 3203839
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,200 רגל רבוע (669 מ"ר), מספר MLS: 3191678
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3215195
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,700 רגל רבוע (715 מ"ר), מספר MLS: 3182425
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3190005
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3189994
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,825 רגל רבוע (634 מ"ר), מספר MLS: 3225893
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3200305
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,000 רגל רבוע (743 מ"ר), מספר MLS: 3188798
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3177028
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3230451
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.87 אקר (0.35 הקטאר), מספר MLS: 3202693
נכסים 1 - 15 מתוך 174