למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
MERRICK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 136
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3243882
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.78 אקר (0.31 הקטאר), מספר MLS: 3183617
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,150 רגל רבוע (664 מ"ר), מספר MLS: 3248386
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,200 רגל רבוע (669 מ"ר), מספר MLS: 3191678
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.7 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 3251908
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3189994
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.54 אקר (0.22 הקטאר), מספר MLS: 3244903
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,058 רגל רבוע (749 מ"ר), מספר MLS: 3240411
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.87 אקר (0.35 הקטאר), מספר MLS: 3202693
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3230451
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 7,130 רגל רבוע (662 מ"ר), מספר MLS: 3248039
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 3227989
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3232291
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3248700
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 9,300 רגל רבוע (864 מ"ר), מספר MLS: 3232227
נכסים 1 - 15 מתוך 136